Història

HISTÒRIA

Benvingut/da a SolesUp.
La diferència entre un somni i un objectiu és una data.

Escalador des dels 17 anys i amant de la muntanya, vaig haver d’emigrar a Londres com a conseqüència de la crisi. Submergit en un nou món per a mi, absent de muntanyes i dies assolellats, els rocródomos van ser el meu lloc de refugi i així vaig començar a forjar la idea de reparar peus de gat.

Els meus companys d’escalada i amics em van animar a això i amb molta il·lusió em vaig proposar intentar-ho. Els viatges de Londres a Espanya es van freqüentar amb l’objectiu d’aprendre, millorar i perfeccionar la tècnica, les cues, temps d’assecat i aconseguir l’acabat idoni perquè els peus de gat espatllats poguessin tornar a la roca. Després de l’estudi i aprenentatge, vaig comprar les màquines necessàries i vaig practicar amb els meus i els de bons amics, «Gràcies Jesu, Txus, Ramonet …». I aquí estic, gairebé tres anys després amb tot a punt.

Però pensant-ho bé … I si SolesUp pogués funcionar a casa ?, I si no cal emigrar ?, Per què no intentar-ho ?. Aquí a Vallada sóc feliç doncs tinc sol i roca. Un cop contestades aquestes preguntes, m’he posat a l’embolic, tota la resta depèn de vosaltres, per això estic obert a qualsevol suggeriment, crítica o idea.

Salutacions.

 

HISTORIA

Bienvenid@ a SolesUp.

La diferencia entre un sueño y un objetivo es una fecha.

Escalador desde los 17 años y amante de la montaña, tuve que emigrar a Londres como consecuencia de la crisis. Sumergido en un nuevo mundo para mí, ausente de montañas y días soleados, los rocródomos fueron mi lugar de refugio y así empezé a fraguar la idea de reparar pies de gato.

Mis compañeros de escalada y amigos me animaron a ello y con mucha ilusión me propuse intentarlo. Los viajes de Londres a España se frecuentaron con el objetivo de aprender, mejorar y perfeccionar la técnica, las colas, tiempos de secado y conseguir el acabado idóneo para que los pies de gato estropeados pudieran volver a la roca. Tras el estudio y aprendizaje, compré las máquinas necesarias y practiqué con los míos y los de buenos amigos, “Gràcies Jesu, Txus, Ramonet…”. Y aquí estoy, casi tres años después con todo listo.

Pero pensándolo bien… ¿Y si SolesUp pudiera funcionar en casa?, ¿Y si no es necesario emigrar?, ¿Por qué no intentarlo?. Aquí en Vallada soy feliz pues tengo sol y roca. Una vez contestadas estas preguntas, me he puesto al lío, todo lo demás depende de vosotros, por eso estoy abierto a cualquier sugerencia, crítica o idea.

Saludos.

STORY

Welcome to Soles Up.

The difference between a dream and a goal is a date.

Climber for 17 years and loves mountains, I had to emigrate to London as a result of the crisis. Immersed in a new world for me, the only place of refuge for the lack of mountains and sunshine were the climbing walls. It was in London where I started to forge the idea of repairing climbing shoes.

My fellow climbers and friends encouraged me to do so and look forward I decided to try. Travel from London to Spain is frequented in order to learn, improve and perfect the technique, queues, drying times and get the perfect finish to the feet of spoiled cat could return to the rock. After studying and learning, I bought the necessary equipment and practiced with mine and good friends, “Gracies Jesu, Txus, Ramonet …”. And here I am, almost three years later with everything ready.

But on second thought … What if SolesUp could work at home?, What if I do not need to migrate?, Why not to try?. In Spain I am happy because I have sun and rock. Once I had answered these questions, I had started the mess, everything depends on you, so I am open to any suggestions, criticism or idea.

Greetings.

 
Opinió dels clients | Opinión de clientes | Customer’s opinion

5.0 of 5 stars